مشخصات سالن

VIP سالن کنفرانس شماره 1

مهترین ویژگی ها:

توضیحات:

محل دائمی نمایشگاهها در شمال تهران، بزرگراه چمران واقع شده است که از کلیه بزرگراهها قابل دسترسی می باشد . مساحت کل نمایشگاه حدود 850.000 هزار مترمربع است که از این مساحت 120.000 مترمربع فضای سر پوشيده و 35.000 مترمربع فضای باز نمایشگاهی، حدود 22 هكتار فضاي سبز که محیطی دلپذیر برای مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان ایجاد نموده است و حدود 21 هكتار نیز راههای دسترسی به سالنها و محوطه نمایشگاه می باشد . VIP سالن کنفرانس شماره 1 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی آبدارخانه اختصاصی- مجاورت با سالن کنفرانس شماره 1 هزینه هر سانس 13.000.000 ریال

نقشه سالن
VIP سالن کنفرانس شماره 1

ویژگی های سالن

  • مجاورت با سالن کنفرانس شماره 1
  • آبدارخانه اختصاصی

عکس های سالن

درخواست رزرو

* لطفا فیلدهای ستاره دار را وارد نمایید.