لیست سالن ها

خلیج فارس (سالن صدف)
ظرفیت: 100 نفر
خلیج فارس (سالن صدف)
VIP خلیج فارس
ظرفیت: 16 نفر
VIP خلیج فارس
سالن کنفرانس شماره 1
ظرفیت: 340 نفر
سالن کنفرانس شماره 1
سالن میلاد
ظرفیت: 2,020 نفر
سالن میلاد
سالن کنفرانس شماره 2
ظرفیت: 180 نفر
سالن کنفرانس شماره 2
آمفی تئاتر 35
ظرفیت: 120 نفر
آمفی تئاتر 35
تالار اصفهان
ظرفیت: 40 نفر
تالار اصفهان
جایگاه ویژه مراسمات
ظرفیت: 1,200 نفر
جایگاه ویژه مراسمات