مشاهده خبر

حسن زمانی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب شد.

29 آبان 1399
حسن زمانی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج. ا. ایران ؛با صدور حکمی از سوی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت،معدن و تجارت حسن زمانی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب شد.

عکس ها